Korisne informacije za državaljane Republike Srbije


TRANZITNE VIZE

Državljani Republike Srbije koji putuju preko avio-kompanije Qatar Airways imaju mogućnost apliciranja za tranzitnu vizu ukoliko poseduju povratnu kartu i ukoliko je vreme zadržavanja u tranzitu na Hamad Internacionalnom Aerodromu duže od 5 sati. Tranzitna viza omogućava zadržavanje u Dohi do 96 sati, a za instrukcije o apliciranju za istu neophodno je obratiti se avio-kompaniji Qatar Airways

TURISTIČKE VIZE

Državljani Republike Srbije imaju pravo da se po dolasku na aerodrom u Dohi jave na imigracioni desk i tamo zatraze besplatnu vizu za ulazak u zemlju. Neophodno je da priloze pasos koji mora biti vazeci minimum 6 meseci od datuma ulaska u Katari povratnu kartu za Dohu (ili kartu koja nastavlja putovanje)

PORODIČNE VIZE

Ukoliko jedan od supružnika ili neko od rodbine sa kim je moguće dokazati srodstvo putem izvoda iz MKV ili MKR (majka, otac, brat, sestra) radi u državi Katar i ukoliko kompanija zaposlenog u Kataru sponzoriše i članove porodice moguće je dobiti family visit vizu. Sve instrukcije i informacije treba da pribavi supružnik ili osoba u srodstvu koja radi u Kataru, a Ambasadu je potrebno kontaktirati samo zbog overe nekog od pomenutih dokumenata (MKR ili MKV)

BIZNIS VIZE

Državljani Republike Srbije koji treba da putuju poslovno u Državu Katar biznis vize obezbeđuju posredstvom sponzorske kompanije u Državi Katar, odnosno preko kompanije sa kojom poslovno sarađuju. Kada viza bude odobrena kompanija iz Države Katar istu dostavlja elektronskim putem

OVERA DOKUMENATA

Državljani Republike Srbije koji overavaju dokumenta u Ambasadi države Katar treba prethodno da prevedu dokumenta kod sudskog tumača (na engleski ili arapski jezik), te da ih nakon toga overe u Osnovnom sudu, Ministarstvu pravde i Ministarstvu spoljnih poslova. Dolazak u Ambasadu mora se zakazati telefonskim pozivom na telefon 011 6356666 minimalno jedan dan unapred

OVERA DIPLOMA

Državljani Republike Srbije koji treba da overe diplomu u Ambasadi države Katar dužni su da uz diplomu dostave i sledeće

    Uverenje o položenim ispitima gde se navode svi položeni ispiti u toku studija i osvojene ocene

    Potvrdu o redovnim studijama čiji uzorak možete videti na slici u prilogu, uz napomenu da potvrda ne mora biti fizički istovetna uzorku, već treba da sadrži relevantne informacije koje se u istom nalaze

MOFA-Attestation-sample (1)-page-001 

 

Neophodno je dostaviti gorepomenuta dokumenta kako bi sva dokumenta bila legalizovana u isto vreme

OVLAŠĆENJE

Državljani Republike Srbije koji nisu u mogućnosti da lično predaju svoja dokumenta na overu treba da popune kratak formular za ovlašćenje (nalazi se na slici u prilogu) koji mogu skenirati i proslediti na cons.belgrade@mofa.gov.qa zajedno sa skeniranim pasošem ovlašćene osobe. Ovlašćenje i kopija pasoša takođe mogu biti dostavljeni prilikom predaje dokumenata

ovlascenje-page-001 

INSTRUKCIJE ZA OVERU DOKUMENATA

Svaki dokument koji se donosi na overu prethodno mora biti preveden od strane sudskog tumača (na engleski ili arapski jezik) overen od strane Osnovnog suda, Ministarstva pravde i Ministarstva spoljašnjih poslova Republike Srbije

Uz dokument, odnosno dokumenta koja se donose na overu potrebno je dostaviti sledeću dokumentaiju

Za građane Republike Srbije koji su već u radnom odnosu u državi Katar ili čiji je supružnik u radnom odnosu (tada je supružnik sponzor i dostavlja dolenavedena dokumenta)

Kopija pasoša

Kopija ugovora između poslodavca i zaposlenog

Dokaz o zaposlenju koji izdaje poslodavac, potpisan i pečatiran (u slučaju da ne postoji pristup ugovoru – tačka 3)

Kopiju katarske ID kartice (i prednja i zadnja strana)

Potpisano ovlašćenje za osobu koja će dokumenta preuzeti, sa navedenim brojevima pasoša i jedne i druge strane (ukoliko se overena dokumentacija ne preuzima lično), ovlašćena osoba je dužna da sa sobom ponese kopiju pasoša pri preuzimanju overenih dokumenata

Za građane Republike Srbije koji apliciraju za radnu poziciju u državi Katar ili su na istu primljeni

Kopija pasoša

Dokaz o zaposlenju ili o nameri da se dotična osoba zaposli u određenoj kompaniji koji izdaje poslodavac, potpisan i pečatiran (job offer)

Potpisano ovlašćenje za osobu koja će dokumenta preuzeti, sa navedenim brojevima pasoša i jedne i druge strane (ukoliko se overena dokumentacija ne preuzima lično), ovlašćena osoba je dužna da sa sobom ponese kopiju pasoša pri preuzimanju overenih dokumenata

Instrukcije u vezi sa overom komercijalnih dokumenata

Kompanije iz Republike Srbije koje sarađuju sa kompanijama u Državi Katar prilikom izvoza robe u Državu Katar treba da overe određena dokumenta poput sertifikata o poreklu robe, fakture, zdravstvenog sertifikata, paking liste itd

Prema dogovoru sa kompanijom u Državi Katar dokumenta treba prikupiti, te overiti u Privrednoj komori Srbije i u Ministarstvu spoljnih poslova. Nakon toga dokumenta treba doneti na overu u Ambasadu uz prethodne telefonske konsultacije u vezi sa visinom takse koju treba dostaviti zajedno sa dokumentima za overu ili uplatiti na račun. Ukoliko se uplata vrši na račun instrukcije za uplatu će biti prosleđene elektronskim putem, nakon čega ista može biti izvršena

Nakon što je uplata izvršena u Ambasadu se donosi potvrda iz banke, dokumenta za overu, kao i ovlašćenje ispred firme, te kopija lične karte uz najavu dolaska minimalno jedan dan unapred

Napomene

Overa dokumenata naplaćuje se po podnošenju gorepomenute dokumentacije u iznosu od 26 EUR po jednom dokumentu (taksa se ne odnosi na komercijalna dokumenta)

Građani Republike Srbije koji su već zaposleni u Kataru, a nisu u mogućnosti da lično predaju svoju dokumentaciju, istu šalju skeniranu putem elektronske pošte na sledeći email   

cons.belgrade@mofa.gov.qa

Svaki dolazak u Ambasadu države Katar se prethodno mora najaviti putem telefonskog poziva minimalno jedan dan unapred

Predaja i preuzimanje dokumenata se vrši svakog radnog dana od 9 do 15 časova

Broj telefona Ambasade Države Katar +381 11 635 6666

Prosečno vreme trajanja procesa overe je 7 radnih dana