KORISNE INFORMACIJE ZA DRŽAVLJANE CRNE GORE


TRANZITNE VIZE

Državljani Crne Gore koji putuju preko avio-kompanije Qatar Airways imaju mogućnost apliciranja za tranzitnu vizu ukoliko poseduju povratnu kartu i ukoliko je vreme zadržavanja u tranzitu na Hamad Internacionalnom Aerodromu duže od 5 sati. Tranzitna viza omogućava zadržavanje u Dohi do 96 sati, a za instrukcije o apliciranju za istu neophodno je obratiti se avio-kompaniji Qatar Airways

TURISTIČKE VIZE

Državljani Crne Gore koji žele turistički da posete Državu Katar za turističke vize mogu aplicirati posredstvom nekog od hotela u Dohi. Sve informacije o uslovima za posredovanje u apliciranju za turističku vizu, kao i o potrebnoj dokumentaciji pružiće odabrani hotel u Dohi. Preporučuje se odsedanje u hotelu sa četiri ili pet zvezdica

Moguće je aplicirati i online putem sajta www.qatarvisaservice.com

PORODIČNE VIZE

Ukoliko jedan od supružnika ili neko od rodbine sa kim je moguće dokazati srodstvo putem izvoda iz MKV ili MKR (majka, otac, brat, sestra) radi u Državi Katar i ukoliko kompanija zaposlenog u Kataru sponzoriše i članove porodice moguće je dobiti family visit vizu. Sve instrukcije i informacije treba da pribavi supružnik ili osoba u srodstvu koja radi u Kataru, a Ambasadu je potrebno kontaktirati samo zbog overe nekog od pomenutih dokumenata (MKR ili MKV)

BIZNIS VIZE

Državljani Crne Gore koji treba da putuju poslovno u Državu Katar biznis vize obezbeđuju posredstvom sponzorske kompanije u Državi Katar, odnosno preko kompanije sa kojom poslovno sarađuju. Kada viza bude odobrena kompanija iz Države Katar istu dostavlja elektronskim putem

OVERA DOKUMENTA

Kako biste overili Vaša dokumenta u Ambasadi Države Katar neophodno je uraditi sledeće

1. Sakupiti dokumenta, prevesti ih kod sudskog tumača i zatim overiti u Osnovnom sudu, Ministarstvu pravde i Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore

2. Sakupljena dokumenta zajedno sa taksom za legalizaciju i taksom za slanje dokumenata nazad u Crnu Goru, kada overa bude gotova, poslati na sledeću adresu post express-om

Ambasada Države Katar

Užička 32, Savski Venac

11000, Beograd

Republika Srbija

3. Taksa za legalizaciju dokumenata iznosi 29 EUR po jednom dokumentu, a taksa za plaćanje poštarine kako bi se dokumenta poslala nazad 5 EUR
 
4. Obavezno je napomenuti broj dokumenata koja se overavaju, odnosno da li se overavaju samo prevodi dokumenata ili i prevodi i originalna dokumenta, te u skladu sa time pripremiti i poslati adekvatan iznos takse. Taksa se mora poslati u devizama (EUR), bez kovanica

5. Uz sva gorepomenuta dokumenta i takse potrebno je poslati i sledeće: kopiju pasoša i kopiju ponude posla – za državljane Crne Gore koji tek započinju radni odnos u Državi Katar, odnosno kopiju pasoša, kopiju katarske lične karte, te kopiju ugovora sa poslodavcem – za državljane Crne Gore koji su već u radnom odnosu u Državi Katar

Napomene:

Dokumenta iz tačke 5 mogu biti dostavljena poštom, zajedno sa dokumentima za overu ili putem mejla (cons.belgrade@mofa.gov.qa)

Pre slanja proveriti da li je proces overe završen na svim dokumentima zaključno sa pečatom Ministarstva vanjskih poslova kako bi se izbeglo vraćanje dokumenta, te ponovno plaćanje taksi

Ukoliko nakon izmirenja taksi postoji kusur u odnosu na iznos novca koji ste poslali, isti će Vam biti poslat zajedno sa overenim dokumentima

 


Instrukcije u vezi sa overom obrazovnih dokumenata

Državljani Crne Gore koji treba da overe diplomu u Ambasadi Države Katar dužni su da uz diplomu dostave i overe i sledeće

Uverenje o položenim ispitima gde se navode svi položeni ispiti u toku studija i osvojene ocene

Neophodno je dostaviti i overiti gorepomenuto kako bi sva dokumenta zajedno sa diplomom bila legalizovana u isto vreme

Instrukcije u vezi sa overom komercijalnih dokumenata

Kompanije iz Crne Gore koje sarađuju sa kompanijama u Državi Katar prilikom izvoza robe u Državu Katar treba da overe određena dokumenta poput sertifikata o poreklu robe, fakture, zdravstvenog sertifikata, paking liste itd

Prema dogovoru sa kompanijom u Državi Katar dokumenta treba prikupiti, te overiti u Privrednoj komori Crne Gore i u Ministarstvu vanjskih poslova. Nakon toga dokumenta treba poslati na overu u Ambasadu uz prethodne telefonske konsultacije u vezi sa visinom takse koju treba dostaviti zajedno sa dokumentima za overu

Sakupljena dokumenta zajedno sa taksom za legalizaciju i taksom za slanje dokumenata nazad u Crnu Goru, kada overa bude gotova, poslati na sledeću adresu post express-om

Ambasada Države Katar

Užička 32

11000 Beograd

Republika Srbija

Prosečno vreme trajanja procesa overe je 14 radnih dana

U slučaju da imate još pitanja u vezi sa overom dokumenata možete nam se obratiti telefonskim pozivom na: +381 11 635 6 666